Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014


“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” -  Oscar Wilde

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...