Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

She who knows life flows, feels no wear or tear, needs no mending or repair.
“She who knows life flows, feels no wear or tear, needs no mending or repair.”
― Gautama Buddha

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...