Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

If you don't like something, change it.
“If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't complain.”
― Maya Angelou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...