Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

“I felt once more how simple


“I felt once more how simple and frugal a thing is happiness: a glass of wine, a roast chestnut, a wretched little brazier, the sound of the sea. Nothing else. 
 Nikos Kazantzakis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου