Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Ah, if only I had brought a cigar with me!
“Ah, if only I had brought a cigar with me! This would have established my identity.” 
– Charles Dickens

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...