Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Your body is not a temple, it's an amusement park.“Your body is not a temple, it's an amusement park. Enjoy the ride.”
― Anthony Bourdain

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...