Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

You can't use up creativity.You can't use up creativity. The more you use, the more you have.”
― Maya Angelou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...