Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.”
― Robert A. Heinlein

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...