Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

She likes to try everything, out of curiosity, but she'll be sorryShe likes to try everything, out of curiosity, but she'll be sorry if she isn't guided by her heart. 
- Gabriel Garcí­a Márquez

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...