Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Bad taste creates many more millionaires than good taste.“Bad taste creates many more millionaires than good taste.”
― Charles Bukowski


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...