Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Music gives a soul to the universe
“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination
and life to everything.”
― Plato

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...