Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Everything that looks too perfect is too perfect to be perfect.“Everything that looks too perfect is too perfect to be perfect.”
― Dejan Stojanovic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...