Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

To burn with desire and keep quiet about it is the greatest punishment
“To burn with desire and keep quiet about it is the greatest punishment we can bring on ourselves.”
― Federico García Lorca

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...