Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.
“The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.”
― William Shakespeare, As You Like It

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...