Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

So sweet and delicious do I become“So sweet and delicious do I become,
when I am in bed with a man
who, I sense, loves and enjoys me,
that the pleasure I bring excels all delight,
so the knot of love, however tight
it seemed before, is tied tighter still.” 

― Veronica Franco

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...