Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

And the two of them loved each other for a long time in silence“and the two of them loved each other for a long time in silence without making love again.”
― Gabriel Garcí­a Márquez

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...