Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

“She had never imagined that curiosty was one of the many masks of love .“She had never imagined that curiosty was one of the many masks of love .”
― Gabriel Garcí­a Márquez

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...