Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Βehind the mask of ice that people wear, there beats a heart of fire.“Βehind the mask of ice that people wear, there beats a heart of fire.”
- Paulo Coelho, Warrior of the Light

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...