Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old,“It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.”
― Gabriel Garcí­a Márquez

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...